Τετάρτη, Νοεμβρίου 28, 2007

ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΕΑΝΚΙ


Προς τον Πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ιωαννίνων.
Για συζήτηση στο Ν.Σ. της Δευτέρας 26/11/2007
Το πρόσφατο συμβάν (ατύχημα) στο ΕΑΝΚΙ (Κολυμβητήριο) ανέδειξε και αναδεικνύει μια σειρά προβλημάτων.

1. Το ΕΑΝΚΙ Ιωαννίνων λειτουργεί με Διάταγμα του 1988 το οποίο προβλέπει και το οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας του, με 15 τεχνικούς και 5 μέλη βοηθητικό προσωπικό, όπως σχετικά αναγράφεται. Σήμερα απασχολούνται 15 μόνιμοι και κάποιοι συμβασιούχοι με οχτάμηνες συμβάσεις, την επόμενη περίοδο θα συνταξιοδοτηθούν και άλλοι δύο υπάλληλοι.

2. Τα αθλητικά κέντρα διοικούνται από διοικητικά συμβούλια τα οποία διορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση για ευνόητους λόγους. Ο τρόπος της εν λόγω συγκρότησής των έχει ως αποτέλεσμα. α)Να μην αναδεικνύονται τα ζητήματα λειτουργίας των αθλητικών χώρων. β) Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, οι γονείς και οι αθλούμενοι να μην γίνονται γνώστες των σχετικών θεμάτων.

3. Το 2007 οι δυνατότητες των εν λόγω χώρων είναι συγκεκριμένες και δεν έχουν καμιά σχέση με τα σημερινά δεδομένα αλλά και τις απαιτήσεις του συστήματος.
Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο θα πρέπει να γίνει μία εκτεταμένη συζήτηση επί της λειτουργίας του εν λόγω κέντρου αλλά και των «υπόλοιπων αθλητικών κέντρων», όπου και θα πρέπει να αναδειχτούν τα στοιχεία που διαμορφώνουν την σημερινή κατάσταση. Αποτέλεσμα της οποίας είναι και το «ατύχημα» που συνέβη στις εγκαταστάσεις του ΕΑΝΚΙ.
Στην συζήτηση να εκφράσουν τις απόψεις των τα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου τα οποία είναι αλλά και έχουν διατελέσει μέλη των διοικητικών συμβουλίων του εν λόγω αθλητικού κέντρου αλλά και των διάφορων «αθλητικών κέντρων».

Προτάσεις:

Α) Το Νομαρχιακό συμβούλιο θα πρέπει να παρέμβει στο Υπουργείο, και να ζητήσει τα μέλη των «διοικητικών συμβουλίων» στα αθλητικά κέντρα να διορίζονται από το Ν.Σ.

Β) To Διάταγμα λειτουργίας του 1988 θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις όπου και θα προβλέπονται οι ειδικότητες διάφορων κλάδων σύμφωνα με τα νέα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Γ) Στο νέο διάταγμα να προσδιορίζεται και η πλήρης διοικητική ανεξαρτησία των αθλητικών χώρων συνοδευόμενο από αντίστοιχο λειτουργικό διάγραμμα.

Δ) Άμεση παρέμβαση του Ν.Σ. για πρόσληψη του προσωπικού που προβλέπεται με το Διάταγμα του 1988 και χρηματοδότηση σύμφωνα με τους συντασσόμενους προϋπολογισμούς που συντάσσονται με την σύμφωνη γνώμη του Ν.Σ.

22/ 11/ 2007

Για την ΝΟΡΑΣΥ Κώστας Λούκας