Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 10, 2012

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Προτάσεις του «Δημόσιου Χώρου» ως ιδρυτικού φορέα


Είναι γνωστό πως τα δυο τελευταία χρόνιαλειτουργεί στην πόλη μας το «Ιατρείο και Φαρμακείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρέβεζας» (ΙΦΚΑΠ) που ίδρυσε η Δημοτική Παράταξη «Δημόσιος Χώρος Πρέβεζα-Λούρος-Ζάλογγο». Το Ιατρείο, που στεγάζεται στο γραφείο της Δημοτικής αυτής Παράταξης, στελεχώθηκε από γιατρούς και φαρμακοποιούς της πόλης μας, υπηρετήθηκε από συνεργάτες βάρδιας και εξωτερικών εκδηλώσεων, ενώ αναγνωρίστηκε από την κοινωνία της πόλης ως ένας σημαντικός θεσμός. Εξάλλου, αποτέλεσε πρωτοπορία σε παρόμοιες κοινωνικές δράσεις που αναλήφθηκαν στην Πρέβεζα, μετά τη δική του έναρξη λειτουργίας.
Μολονότι, όπως εκτιμώ, το ΙΦΚΑΠ λειτούργησε με διαφάνεια και ευθύνη. τις τελευταίες ημέρες, διατυπώθηκαν εκτιμήσεις με τις οποίες διατυπώνονται εικοτολογίες και υπαινιγμοί για στοιχεία μιας απρόσεχτης λειτουργίας του σημαντικού αυτού κοινωνικού φορέα. Μπορούμε, για παράδειγμα, να αναφερθούμε στο, κεντρικό όπως φάνηκε, ζήτημα του χώρου στέγασης και λειτουργίας του ΙΦΚΑΠ, για τον οποίο ιατρός-συνεργάτης, σε δημόσια συνέντευξή του δήλωσε, με βάση την αδιαμφισβήτητη επιστημονική του επάρκεια και εμπειρογνωμοσύνη (σχετική με το χώρο άσκησης των καθηκόντων του), πως ο μικρός χώρος του γραφείου του «Δημόσιου Χώρου» δεν επαρκεί και θα ήταν καλό να εξευρεθεί άλλος, με τη μεσολάβηση της Δημοτικής Αρχής.
Το στοιχείο αυτό, που πήραμε για παράδειγμα, δηλαδή η αναζήτηση νέας στέγης για το ΙΦΚΑΠ, οδήγησε σε αλυσωτές αντιδράσεις, αφού στη συνέχεια 1) αναλήφθηκε η πρωτοβουλία επισκέψεων στο Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη για υποβολή του σχετικού αιτήματος και υιοθέτησή του εκ μέρους τους, 2) αναγνωρίστηκαν οι αντίστοιχες κρατικές υπηρεσίες ως χορηγικά δήθεν συνεργαζόμενες με το ΙΦΚΑΠ και προβλήθηκαν σε αφίσα εκδήλωσης του ΙΦΚΑΠ, ενώ 3) αυτή η δημιουργία «φιλικών» και συνεργατικών σχέσων με τις κρατικές υπηρεσίες «ξένισε» μερικούς συνεργάτες. Αυτοί θεώρησαν ως υποκριτική τη στάση των εκπροσώπων των κρατικών αρχών, με το γενικά σωστό σκεπτικό ότι κύριος προορισμός τους δεν είναι να αναγνωρίζουν κοινωνικά ιατρεία ανάγκης αλλά, με ένα σωστό σύστημα περίθαλψης, να προλαβαίνουν κοινωνικές καταστάσεις που οδηγούν τον πληθυσμό στην ανάγκη του κοινωνικού ιατρείου.

Ο ΔΧ δεν ήγειρε θέμα «ελέγχου» της δημιουργίας σχέσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες και τους εκπροσώπους τους, όπως αυτές που αναλήφθηκαν πρωτοβουλιακά από συνεργάτες του ΙΦΚΑΠ στο συγκεκριμένο λειτουργικό πλαίσιο αναζήτησης νέας στέγης. Μια τέτοια στάση εκ μέρους του ΔΧ, ενώ θα δηλητηρίαζε τις σχέσεις μεταξύ των συνεργατών του ΙΦΚΑΠ, δεν θα έδειχνε ειλικρίνεια, αφού τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, από την οποία αντλούν νομιμοποίηση και περιεχόμενο οι δημοτικές παρατάξεις και κινήσεις, εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της λειτουργίας των μηχανισμών του δημοσίου (του Κράτους) όπως αυτό εκφράζεται από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς, στους οποίες ανήκουν ή με τους οποίους συνεργάζονται ο Δήμος και η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
Σχετική είναι εδώ και η σχέση του ΙΦΚΑΠ με το «Δίκτυο Υγιών Πόλεων», όπως αυτό έχει μετεξελιχθεί, με το οποίο συνεργάζεται ο Δήμος Πρέβεζας και τον οποίο εκπροσωπεί ο γράφων με ανάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ) και ευρύτατη αποδοχή από τις δημοτικές παρατάξεις. Ως δημοτικός σύμβουλος, ο εκπρόσωπος του ΔΧ, σύμφωνα με προγραμματική δέσμευση (βλ. πρόγραμμα ΔΧ για τις δημοτικές εκλογές 2010), προσπαθεί να αναδείξει τα ζητήματα της πρόληψης (προληπτικής ιατρικής δράσης) που συμβαίνει να υποστηρίζονται και από το «Δίκτυο», με τις τακτικές ενημερώσεις του, προς το Δήμαρχο, τον πρεβεζάνικο Τύπο και προς το ΙΦΚΑΠ. Ταυτόχρονα, ο εκπρόσωπος του ΔΧ προβάλλει προς το «Δίκτυο», που επικρίθηκε απρόσεχτα ή κακόπιστα από συνεργάτες του ΙΦΚΑΠ, το ιδεώδες της «υγιούς πόλης» μέσω της αναγνώρισης του στοιχείου της «ήπιας διαχείρισης του δημόσιου χώρου», ως «πρόληψης» (π.χ. ατυχημάτων, εξαρτήσεων, παραμέλησης κ.λπ.), το οποίο πρέπει να αποτελέσει και στόχο της λειτουργίας του ΙΦΚΑΠ.
Στο γενικό αυτό πλαίσιο, ο Δημόσιος Χώρος,
§  επικαλούμενος την ευθύνη του απέναντι στο πρεβεζάνικο κοινό, όπως προκύπτει από τις υποχρεώσεις του ως αιρετού,
§  λαμβάνοντας ως πρότυπο την υφιστάμενη (έστω και χαλαρή μέχρι τώρα) δομή λειτουργίας του ΙΦΚΑΠ
§  εκτιμώντας πως, είναι χρήσιμο να μελετηθεί και, ενδεχομένως, να επακολουθήσει ανασυγκρότηση του ΙΦΚΑΠ υπό μορφή σωματείου
προτείνει
η κοινωνικά ελεγχόμενη, διαφανής και αντιπροσωπευτική, οργάνωση της λειτουργίας του να υπηρετηθεί, στην επόμενη φάση, από ένα αυτόνομο συντονιστικό όργανο διοίκησης (ΑΣΟΔ).
Αυτό θα αποτελείται από ένα (1) εκπρόσωπο του ΔΣ/ΔΧ, ένα (1) εκπρόσωπο των εθελοντών γιατρών, (1) ένα εκπρόσωπο των εθελοντών φαρμακοποιών, (1) ένα εκπρόσωπο των εθελοντών βάρδιας, και (1) ένα εκπρόσωπο των εθελοντών εξωτερικών εκδηλώσεων. Το ΑΣΟΔ θα θεωρείται ανοιχτό όργανο. Θα συγκαλείται από κυκλικά εναλλασσόμενο προεδρεύοντα γραμματέα συνεδρίασης. Επίσης θα συνεργάζεται στη λειτουργία του με εκπροσώπους φορέων (π.χ. δημοτικές παρατάξεις και κινήσεις, Ιατρικός Σύλλογος, Εργατικό Κέντρο, φορείς μεταναστών, τυχόν χορηγοί ή και απλά άτομα), οι οποίοι, στις συνεδριάσεις του, θα έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου των δικών τους εισηγήσεων, ισότιμα. Τέλος, οι επιμέρους κατηγορίες συνεργατών, όπως προφανώς οι γιατροί, θα διατηρούν την αυτονομία τους και τις δυνατότητες αναπλήρωσης των εκπροσώπων τους στο ΑΣΟΔ.
Η παρούσα πρόταση κατατίθεται στην πρεβεζάνικη κοινωνία και με την πρόταση αυτή καλούνται σε συνέλευση οι συνεργάτες του ΙΦΚΑΠ ώστε να αποφασίσουν σχετικά και να εκλέξουν το ΑΣΟΔ. Η συνέλευση θα γίνει την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου, στις 7.00 το βράδυ, στον συνήθη χώρο συναντήσεων, «Κάπου Αλλού» (Πυροβολικό).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ) ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΔΙΚΟ…  

 

η αριστερη παρεμβαση πολιτων για το κοινωνικο ιατρειο


Διανύουμε μια από τις πιο σκοτεινές εποχές από τις οποίες έχει περάσει ποτέ αυτή η χώρα.
Το καρτέλ συγκυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ με την ένθερμη στήριξη  της ντόπιας μεγαλοεργοδοσίας  αλλά και όλου του πολιτικού προσωπικού που την υπηρετεί, έχουν περάσει σε  μια γενικευμένη επίθεση, με χαρακτηριστικά «σοκ και δέους», απέναντι  στη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας.
Στόχος τους: -αξιοποιώντας την καπιταλιστική οικονομική  κρίση και την κρίση χρέους  της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας- να βγάλουν στο τέλος κερδισμένους από αυτή τη κρίση τη μεγαλοεργοδοσία  και το  κεφάλαιο.
Στόχος τους: να  πληρώσουν την κρίση οι μισθωτοί και τα φτωχά λαϊκά στρώματα και να διαμορφωθεί στη χώρα μας ένα εργασιακό τοπίο  τύπου Κίνας, για να μπορέσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι,  απρόσκοπτα και κερδοφόρα, να επενδύσουν  τα κεφάλαιά τους.
Η πολιτική αυτή καθώς ήδη εφαρμόζεται  για δύο χρόνια, με τη μορφή των επικαιροποιημένων μνημονίων οδηγεί τη χώρα μας σε μια  οξεία ανθρωπιστική κρίση.
Τα φτωχά στρώματα της κοινωνίας σπρώχνονται στο χείλος της αβύσσου, ενώ ακόμα και στρώματα που μέχρι πριν λίγο καιρό διήγαν βίο με σχετική αξιοπρέπεια, έχουν αρχίσει να νιώθουν την  καυτή ανάσα της φτώχειας στο σβέρκο τους.
Ένα όλο και μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας  εξωθείται στον κοινωνικό καιάδα, στο απόλυτο περιθώριο.
Μεγαλώνει με εκθετικό ρυθμό ο αριθμός των συνανθρώπων μας, που η επιβίωσή τους εξαρτάται κυριολεκτικά  από τα εκκλησιαστικά και δημοτικά συσσίτια- όπου αυτά υπάρχουν- και τις ελεημοσύνες.
Πολλαπλασιάζεται  ταχύτατα ο αριθμός των αστέγων, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις.
Άνεργοι, ανασφάλιστοι, χωρίς τα απαραίτητα ένσημα, νέοι, μεγαλύτεροι γηραιότεροι και μετανάστες αδυνατούν να έχουν πρόσβαση και στα στοιχειώδη απαραίτητα  κοινωνικά αγαθά.
Πρόσφατη μελέτη αναφέρει, ότι το 17,5% των πολιτών δεν πηγαίνουν στο νοσοκομείο για οικονομικούς λόγους!
Απέναντι σε αυτόν τον Αρμαγεδδώνα, είναι επιτακτική ανάγκη, όλοι αυτοί που δέχονται αυτή την επίθεση, να αντιτάξουν ένα ευρύ λαϊκό, αγωνιστικό  μέτωπο με σαφή ταξικό προσανατολισμό, με στόχους, αιτήματα και συγκεκριμένη δράση που όχι μόνο θα στοχεύουν στην απόκρουση  αυτής της επίθεσης, αλλά που θα  δημιουργούν ρωγμές στο κυρίαρχο σκηνικό και  θα ανοίγουν δρόμο για να οδηγήσουν τη χώρα και το λαό σε μια άλλη κοινωνία, έξω από την  κυριαρχία των δυνάμεων της αγοράς και του κεφαλαίου.
Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο  του κινήματος μπορούν να βρίσκουν γόνιμο έδαφος και πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την δωρεάν άμεση και έμπρακτη στήριξη τμημάτων της κοινωνίας μας που βιώνουν πλήρη αποκλεισμό από κοινωνικά αγαθά.
Μια τέτοια πρωτοβουλία θέλαμε να είναι και η λειτουργία του  ιατρείου κοινωνικής αλληλεγγύης στην Πρέβεζα
Το ιατρείο κοινωνικής αλληλεγγύης  θα έπρεπε  παράλληλα να αποτελέσει ένα εργαστήρι  που θα παρεμβαίνει αγωνιστικά  στα ζητήματα της  πρόληψης, προάσπισης της Δημόσιας Υγείας παντού όπου ζει, εργάζεται , σπουδάζει και ψυχαγωγείται ο λαός της πόλης και της περιοχής μας.  Το κοινωνικό ιατρείο θα έπρεπε να συμβάλλει στη συγκρότηση ενός κέντρου αγώνα για μια πραγματική δημόσια δωρεάν υγεία για όλους.
Μια συλλογικότητα ανοικτή σε όλους,  που θα δίνει μάχες στο πλευρό του εργατικού κινήματος  για να ανοίξει το σύστημα υγείας  στην παροχή υψηλής ποιότητας και δωρεάν υπηρεσιών σε όλους χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Που εν τέλει, με την καθημερινή της δράση, θα κερδίζει και αυτούς που προστρέχουν στις υπηρεσίες της ως ενεργούς μαχητές  στον  αγώνα για την κατάργηση όλων των αποκλεισμών.
Το τελευταίο διάστημα και ειδικά μετά τις εκλογές συνέβησαν τρία γεγονότα που μας έχουν προβληματίσει.
1)              Η δημοτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση της παρουσιάζει το κοινωνικό ιατρείο ως δικό της δημιούργημα. Το κοινωνικό ιατρείο δεν παίρνει θέση, ενισχύοντας όσους το συκοφαντούν ως παραμάγαζο του ΣΥΡΙΖΑ.
2)              Το κοινωνικό ιατρείο πραγματοποίησε κοινή εκδήλωση με τον Δήμο και την Περιφέρεια  λειτουργώντας ως κολυμπήθρα του Σιλωάμ για τη τοπική εξουσία που είναι συνένοχοι στην πολιτική που εφαρμόζεται σε βάρος μας. Την ίδια ώρα μέλη του κοινωνικού ιατρείου «καταγγέλουν» τον αντιπεριφερειάρχη και τον δήμαρχο για το έργο έκτρωμα  του αλιευτικού καταφυγίου στον Παντοκράτορα και την παράδοση το λιμανιού της πόλης σε ιδιωτικά συμφέροντα !!!!
3)              Η συμμετοχή του κ. Ρέντζου(που παραχώρησε οίκημα για την στέγαση του κοινωνικού ιατρείου) στην πανελλαδική διαδημοτική επιτροπή για την υγεία ως εκπροσώπου του Δήμου και η ολοφάνερη προσπάθεια από τη μεριά του, ένταξης της λειτουργίας του κοινωνικού ιατρείου στα πλαίσια αυτής της επιτροπής, ακυρώνει σε μεγάλο βαθμό το αρχικό σκεπτικό δημιουργίας του. Δημιουργεί, μάλιστα βάσιμα ερωτήματα για το κατά πόσο μεθοδεύεται η μελλοντική του «αξιοποίηση» στα ίδια τα σχέδια της κυβέρνησης και των μνημονιακών καλλικρατικών Δήμων(όπως η αίτηση για παραχώρηση χώρου από το Δήμο) για τη μετατόπιση υπηρεσιών υγείας από την κεντρική ευθύνη του Κράτους στους ίδιους τους Δήμους με ότι αυτό συνεπάγεται για τους δημότες της πόλης. Συνεχή υποβάθμιση του νοσοκομείου και των κεντρικών παροχών υγείας, παράλληλη δημιουργία και στελέχωση δομών παροχής «υγείας για τους φτωχούς». Αυτός ο προσανατολισμός, όμως, γίνεται όχι στη βάση ενίσχυσης και αντιμετώπισης του προβλήματος, αλλά σε αυτή της σύγχρονης ελεημοσύνης! Ταυτόχρονα οι ίδιοι οι τοπικοί άρχοντες, μέλη των κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση των βάρβαρων μέτρων, από συμμέτοχοι και εκφραστές αυτής της πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, αξιώνουν να εμφανιστούν ως «ευαίσθητοι» και πολέμιοι της ίδιας της αντεργατικής πολιτικής την οποία υπηρετούν!

Ως δημοτική κίνηση, από τη πρώτη στιγμή στηρίξαμε το κοινωνικό ιατρείο αλλά πιστεύουμε  πλέον ότι ή θα πάρει τα χαρακτηριστικά μιας ιδιόμορφης «μη κυβερνητικής  οργάνωσης», όπου «θα κάνουν τα πολιτικά τους παιχνίδια» οι ντόπιοι πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες, στις πλάτες των προβλημάτων υγείας των Πρεβεζάνων ή θα είναι το ιατρείο ενός κόμματος και μιας παράταξης.Θα αντισταθούμε σε μια τέτοια λογική προσπαθώντας να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη  μορφών ανεξάρτητης μάχιμης κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των σωματείων στα οποία συμμετέχουμε αλλά και άλλων λαϊκών πρωτοβουλιών και συλλογικοτήτων. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με όσους καλοπροαίρετα συνεχίζουν και το στηρίζουν γιατί η βαρβαρότητα της επίθεσης που δεχόμαστε θα επαναφέρει το ζήτημα μπροστά μας με ωμό τρόπο.


η δημοτική κίνηση

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ πολιτών δήμου Πρέβεζας

Αύγουστος 2012


Δημοσίευση σχολίου