Παρασκευή, Δεκεμβρίου 18, 2015

Δήλωση του Χρήστου Πατσούρα (επικεφαλής της δημοτικής κίνησης: «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στα ΓΙΑΝΝΕΝΑ»)

Δήλωση του Χρήστου Πατσούρα (επικεφαλής της δημοτικής κίνησης: «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στα ΓΙΑΝΝΕΝΑ») για τη Β’ φάση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΣΧΑΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου


Γιάννενα, 18/12/2015


Στο κείμενο αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΣΧΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου ομολογείται ότι η κεντρική επιλογή ανάπτυξης που στηρίχθηκε στη διέλευση των μεγάλων διευρωπαϊκών αξόνων Εγνατίας και Ιονίου, σε σχέση με τα συμπληρωματικά αλλά όχι δευτερεύοντα έργα, ούτε ολοκληρώθηκε ούτε λειτούργησε. Και βέβαια μία συνέχιση της αναπτυξιακής προσπάθειας στην ίδια κατεύθυνση δεν είναι καθόλου πιθανή λόγω της οικονομικής συγκυρίας.

Το κράτος φαίνεται να αναβάλλει επ’ αόριστον την υλοποίηση του Δυτικού Άξονα, του Ε65, του Παράκτιου Άξονα Πρέβεζα - Ηγουμενίτσα, τις συνδέσεις της Εγνατίας με την Αλβανία, την σιδηροδρομική σύνδεση της Ηγουμενίτσας με την Καλαμπάκα, επιλογές πρωταρχικές στις οποίες το κράτος βάσιζε την άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, αλλά και την άρση της απομόνωσης του συνόλου της Περιφέρειας από την υπόλοιπη επικράτεια.
Με το εν λόγω κείμενο αξιολόγησης του ΠΠΣΧΑΑ της Περιφέρειας Ηπείρου διαμορφώνεται σταδιακά ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο, προκειμένου να υλοποιηθεί ο στρατηγικός στόχος της εγχώριας αστικής τάξης, δηλαδή να μετατραπεί η χώρα σε διαμετακομιστικό, ενεργειακό και τουριστικό κόμβο της Ν.Α. Μεσογείου, διασφαλίζει πλήρη ελευθερία δράσης των «επενδυτικών κεφαλαίων» παντού και παραδίδει στο ιδιωτικό κεφάλαιο προς εκμετάλλευση, φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους ανυπολόγιστης αξίας. Από τα δάση και τις παραλίες, έως τους οικιστικούς ιστούς.
Στα οικονομικά και πολιτικά δεδομένα που βιώνουμε, δηλαδή εντός του βάρβαρου μνημονιακού πλαισίου δημοσιονομικής προσαρμογής και με συντελεσμένη παραγωγική και κοινωνική κατάρρευση, καλούνται οι χωροτάκτες να προσαρμόσουν τον περιφερειακό σχεδιασμό στην αντιδραστική κατεύθυνση της πολιτικής της Ε.Ε., δηλαδή στη στήριξη ενός ολιγοκεντρικού συστήματος ανάπτυξης, στη λογική διάθεσης πόρων εκεί όπου οι προοπτικές άμεσης ανταπόδοσης είναι αυξημένες.

Επομένως, το εν λόγω Περιφερειακό Πλαίσιο είναι μία δαπανηρή απεικόνιση του ρόλου που επιφυλάσσουν στην Περιφέρεια και στο λαό η ακραία μνημονιακή πολιτική της κυβένησης – Ε.Ε. – ΔΝΤ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: