Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 02, 2009

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ

Ιωάννινα 31-8-2009


Προς τον Πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ιωαννίνων


Παρακαλώ, στην συζήτηση του Ν.Σ. της 31ης-8-2009, να συζητηθεί και το θέμα που ανέκυψε με τις τουριστικές πτήσεις με καταβολή αντιτίμου των δύο ελικοπτέρων γερμανικής εταιρίας εντός των ορίων του εθνικού δρυμού Βίκου-Αώου και με άδεια πτήσεων για λήψη αεροφωτογραφιών(!) από το υπουργείο μεταφορών.

Το αρμόδιο Υπουργείο της Αγροτικής. Ανάπτυξης δεν έχει γνωματεύσει. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα Πάρκου Βόρειας Πίνδου δήλωσαν άγνοια (αν είναι δυνατό να συμβαίνει κάτι τέτοιο) ενώ με την αδράνειά τους επέτρεψαν τις πτήσεις.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο πρόεδρος του φορέα αναγκάστηκε εκ των υστέρων να δεσμευτεί ότι θα διενεργήσει έρευνα, μετά από τις καταγγελίες της κοινότητας Παπίγκου και άλλων φορέων ενώ οι κτηνοτρόφοι της Γκαμήλας έτρεχαν να συγκρατήσουν τα κοπάδια τους!!!

Οι διαρκείς πτήσεις υπεράνω του εθνικού δρυμού Βίκου Αώου και του Πάρκου Βόρειας Πίνδου είναι βέβαιο ότι προξένησαν τεράστια προβλήματα εκτός από τα πρόβατα και στα άγρια ζώα τα οποία διαβιώνουν σε απόκρημνες περιοχές. Εάν δε συνεχιστούν τότε οι περιβαλλοντικές συνέπειες από ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση θα είναι δυσμενείς για την οικολογική εξέλιξη της περιοχής.

Όπως γνωρίζετε, στα όρια του πυρήνα αλλά και στις ζώνες προστασίας του Εθνικού Δρυμού Βίκου Αώου υφίστανται απαγορεύσεις - ρυθμίσεις οι οποίες δεν καταργήθηκαν παρά την μετατροπή του σε πάρκο. Ο λόγος της μετατροπής αυτής ήταν να επιτραπούν ευρύτερα μέσα στο δρυμό οικονομικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης φυσικών πόρων που οι ρυθμιστικές διατάξεις περί δρυμού δεν επέτρεπαν.

Επειδή ως χώρα και ως περιοχή ειδικότερα είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε σε απόλυτη προστασία περιοχές ειδικών χαρακτηριστικών και αυτό προκύπτει και από διεθνείς συμφωνίες, γι’ αυτό άλλωστε και σε όλες τις ανακοινώσεις σας αναφέρεσθε σε εθνικό δρυμό, αλλά και λόγω των υποχρεώσεών μας λόγω των κλιματικών αλλαγών, πρέπει να σταματήσουν οι πτήσεις των ελικοπτέρων στον εθνικό δρυμό και γενικότερα να αλλάξει η εφαρμοζόμενη πολιτική συνεχούς αύξησης της εκμετάλλευσης των ορεινών όγκων.


Κ. Λούκας


Το κείμενο παρακαλώ να κοινοποιηθεί στα μέλη του Ν.Σ.

Δημοσίευση σχολίου