Πέμπτη, Νοεμβρίου 12, 2009

Όχι στην ιδιωτικοποίηση της πλατείας Χατζή. Όχι στην τσιμεντοποίηση της πόλης. Φτάνει πια!


Συνεπής στη λογική της εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων, η Δημοτική Αρχή εκμεταλλεύεται τον δημόσιο ελεύθερο χώρο της πλατείας Χατζή, προγραμματίζοντας την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης. Υπενθυμίζουμε την ιδιωτικοποίηση της κεντρικής πλατείας, του χώρου του πρωην ξενοδοχείου Ξενία, την απομείωση των αύλειων χώρων του 5ου Λυκείου και του 1ου Δημοτικού Σχολείου στη Λεμονιά από την παραχώρηση σε ιδιώτες και τέλος την εγκατάσταση των ΚΤΕΛ στο Μάτσικα.

Είμαστε αντίθετοι με την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης και μάλιστα με την προτεινόμενη μέθοδο ΣΔΙΤ, αρχικά των λέξεων Συμπράξεις-Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα. Οι Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα που θέσπισε η κυβέρνηση της Ν.Δ. με τον Ν.3389/06 αποτελούν την ειδική μορφή που παίρνουν οι ιδιωτικοποιήσεις στον τομέα των έργων και υποδομών, καθώς το έργο (δρόμος, λιμάνι, σχολείο, νοσοκομείο, δημόσιο κτίριο, δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης, χώρος στάθμευσης) δεν ανήκει στο δημόσιο αλλά στον ιδιώτη κατασκευαστή – διαχειριστή και περνάει στο δημόσιο μετά το πέρας της διάρκειας της σύμβασης (25-30 χρόνια).

Αποτελούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία μορφή στήριξης της κερδοφορίας του κεφαλαίου που δοκιμάζεται και διέξοδο επένδυσης των κεφαλαίων που έχουν συσσωρεύσει οι τράπεζες, από την κλοπή μικροκαταθετών και δανειοληπτών.

Εξασφαλίζουν την οικονομική δραστηριότητα σε μια περίοδο ύφεσης και κέρδη από το κράτος ενοικιαστή για τους πολίτες χρήστες.

Αναιρούν την κατάκτηση των εργαζομένων, δηλαδή την υποχρέωση του κράτους να παρέχει δημόσιες υποδομές και υπηρεσίες με κοινωφελή χαρακτήρα, απαλλάσσοντας το από τις μέχρι τώρα υποχρεώσεις του στην παροχή υποδομών, για την κάλυψη στοιχειωδών κοινωνικών αναγκών.

Τροποποιούν ριζικά τον σχεδιασμό και τις προτεραιότητες κατασκευής έργων, μια και αυτές υποτάσσονται ολοκληρωτικά στη δυνατότητα αυξημένης κερδοφορίας.
Πιστεύουμε ότι οι κάτοικοι των Αμπελοκήπων δεν είναι μόνο χρήστες αυτοκινήτων και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που αρκούνται στα μπαλκόνια και την ταράτσα τους, όπως τους θέλει η Δημοτική Αρχή, αλλά και κοινωνικά όντα που έχουν την ανάγκη της κοινωνικής επαφής, του παιχνιδιού, της ανάπαυσης στο ύπαιθρο, της ψυχαγωγίας.

Η προς αναμόρφωση πλατεία ελλείψει συνολικών πολεοδομικών ρυθμίσεων είναι κυκλοφοριακός κόμβος και θα γίνει και χώρος στάθμευσης ακολουθώντας την συνήθη τυπολογία των ελληνικών πλατειών, που επιβιώνουν με μορφή ακρωτηριασμένη και αποδυναμωμένη σε σύγκριση με αυτό που υπήρξαν ήτοι «χώροι του Ερμή», χώροι επικοινωνίας, επαφής με τους άλλους και κοινωνικοί χώροι. Η πλατεία απομένει ως προνομιακός χώρος για τις κυρίαρχες λειτουργίες της αγοράς, την κατανάλωση και την κυκλοφορία. Αντιστοιχεί στα προαναφερόμενα το παράδειγμα της κεντρικής πλατείας της πόλης, που σταδιακά τεμαχίστηκε μέσω της διάνοιξης δρόμου από τον υπόλοιπο λόφο, εν συνεχεία χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή υπόγειου γκαράζ και τέλος προέκυψε σαν αποτέλεσμα της κάλυψης του parking που ούτε το κυκλοφοριακό πρόβλημα έλυσε, ούτε τις ανάγκες των πολιτών για πλατεία εξυπηρετεί.

Είμαστε αντίθετοι σ’ αυτό τον τύπο πλατείας και ζητάμε έναν σχεδιασμό για την πλατεία Χατζή που θα την καθιστά όχι ταράτσα γκαράζ, αλλά χώρο συνάντησης, συνάθροισης, επικοινωνίας, παιχνιδιού, γιορτών, θεαμάτων, εκδηλώσεων, συμμετοχής και ενημέρωσης. Έναν σχεδιασμό που θα προκύπει όχι από τις ανάγκες των parking, αλλά από και για τις ανάγκες των κατοίκων και κυρίως αυτών που ιδιοποιούνται τις πλατείες, όπως μητέρες με παιδιά, νέοι και υπερήλικες, γιατί η ανεργία και οι συντάξεις δεν επιτρέπουν τις μετακινήσεις και διασκεδάσεις. Έτσι χώρος αναψυχής γίνεται πρωτίστως η πλατεία.

Καλούμε τους κατοίκους των Αμπελοκήπων να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να αντιδράσουν στα σχέδια της Δημοτικής Αρχής.
Δημοτική Ριζοσπαστική Αριστερή ΣΥσπείρωση
Νοέμβριος 2009
Δημοσίευση σχολίου