Δευτέρα, Φεβρουαρίου 09, 2009

Οι λόγοι για την μη λειτουργία του Σταθμού ΚΤΕΛ στο Μάτσικα

1.Η περιοχή είναι εκτός σχεδίου και εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου ΖΟΕ όπου προβλέπονται συγκεκριμένες χρήσεις γης. Ο σταθμός του ΚΤΕΛ δεν ανήκει στα κοινωφελή έργα άρα δεν έχει θέσει στην παραλίμνια περιοχή του Μάτσικα σύμφωνα με την ΖΟΕ, και αυτό αποδεικνύεται και τα έγγραφα της Δ/σης όπου η σχετική άδεια δόθηκε ως εμπορικό κατάστημα.

2.Το ΚΤΕΛ σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν εξυπηρετεί 2.200.000 επιβάτες ετησίως και όπως ο νόμος ορίζει η νέα εγκατάσταση θα πρέπει να έχει ωφέλιμο εμβαδόν άνω των 900 τετρ. μέτρων και άδεια Γ΄ Κατηγορίας.

3.Η περιφέρεια ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης νομιμοποιεί πολιτικά τις αποφάσεις της Νομαρχιακής Α/σης και της Τοπικής Α/σης Ιωαννίνων.

4.Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία στην Παπανδρέου κυκλοφορούν 25.000 οχήματα ημερησίως και η οποία θα επιβαρυνθεί με τα επί πλέον 150 ημερήσια δρομολόγια των βαρέων ενεργοβόρων οχημάτων του ΚΤΕΛ καθώς και με την επί πλέον κίνηση οχημάτων προς εξυπηρέτηση των ημερήσια κινούμενων επιβατών. Υπολογίζεται ο αριθμός των οχημάτων στην Παπανδρέου θα φτάσει στις 32.000 ημερησίως. Επισημάνθηκε ότι η Παπανδρέου είναι ήδη κορεσμένη.

5.Με την τοποθέτηση του ΚΤΕΛ στην συγκεκριμένη περιοχή και λόγω της υποχρέωσης των δρομολογίων των λεωφορείων μέσω της παράκαμψης και όχι δια μέσου της πόλεως όπως σήμερα οι επιβάτες θα είναι υποχρεωμένοι να επιβαρύνονται με επί πλέον κόστος για την μεταφορά των λόγω και της μη ύπαρξης δρομολογίων αστικής συγκοινωνίας.

6.Οι κάτοικοι της περιοχής του Μάτσικα που παραβρέθηκαν στην συζήτηση και που χρόνια περιμένουν το σχέδιο για την περιοχή αντιδρούν στην εγκατάσταση του σταθμού. Επισημαίνουν πλέον και ότι η εγκατάσταση του σταθμού θα υποβαθμίσει ολόκληρη την παραλίμνια περιοχή του Μάτσικα λόγω και της νέας οικονομικής κατεύθυνσης.

7.Θα αυξήσει πολλαπλάσια την ρύπανση λόγω της καθημερινής κυκλοφορίας και συγκέντρωσης επί πλέον 150 μεγάλων ενεργοβόρων λεωφορείων του ΚΤΕΛ. στον ήδη κορεσμένο δρόμο της Παπανδρέου.

8.Θα καταστρέψει και το εναπομείναντα δένδρα υψηλής οικολογικής αξίας της περιοχής, ήδη ένας τεράστιος αριθμός δένδρων έχει αφανισθεί δια παντός. Θα διώξει και την εναπομένουσα πανίδα της περιοχής.

9. Θα αυξήσει επί πλέον τις ρυπογόνες ουσίες που ρέουν στην περιβαλλοντικά υποβαθμισμένη λίμνη.

K. Λούκας
Δημοσίευση σχολίου