Τρίτη, Μαΐου 29, 2012

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ


Πρέβεζα, …… Μάη 2012
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, ο Δήμος Πρέβεζας πρόκειται να ξεκινήσει εργασίες το πρώτο 15νθημερο του Ιουνίου στην Κυανή Ακτή.
Με στόχο την «ανάπλαση» της περιοχής γίνεται λόγος για μπετόν που θα «πέσει» στο δάσος της περιοχής.
Στα πλαίσια αυτά, διαφωνώντας κάθετα με οιαδήποτε χρήση τσιμέντου στο συγκεκριμένο χώρο και θεωρώντας αναφαίρετο δικαίωμά μας, ως πολίτες της Πρέβεζας, να ενημερωθούμε άμεσα για το συγκεκριμένο «έργο»,
ΖΗΤΑΜΕ:
u  Τα σχέδια  του εν λόγω έργου ώστε να ξέρουμε την τελική του μορφή.
u  Το τεύχος δημοπράτησης του έργου και το αποτέλεσμα αυτής. (Σε ποιον εργολάβο έχει ανατεθεί και με ποιούς όρους).
Το «έργο» πρόκειται να υλοποιηθεί το πρώτο 15νθήμερο του Ιουνίου, οπότε δεν θα σας είναι καθόλου δύσκολο να μας επιδώσετε αντίγραφα των όσων αιτούμαστε παραπάνω.
Παρακαλούμε, όπως ικανοποιήσετε το αίτημά μας εντός μίας ή δύο ημερών καθώς πρόκειται για κάτι το οποίο θα πραγματοποιηθεί άμεσα.
Σε αντίθεση περίπτωση θα θεωρήσουμε πως υπάρχει δόλος και πως εσκεμμένα εμποδίζετε την ενημέρωσή μας.

Η Δημοτική Κίνηση
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Δημοσίευση σχολίου